Instalim dhe sherbim postar

Instalim dhe sherbim postar

HL premton t'u përgjigjet të gjitha pyetjeve brenda 24 orëve dhe përpiqet të bashkëpunojë me efikasitetin e punës së klientëve.

Instalimi

Jepni manualin e udhëzimeve të instalimit dhe videon e detajuar hap pas hapi të instalimit.

Post-shërbimi

HL premton t'u përgjigjet të gjitha pyetjeve brenda 24 orëve.

HL ka një numër të madh porosish çdo vit dhe ka inventar të mjaftueshëm të të gjitha llojeve të pjesëve rezervë të cilat mund të dorëzohen sa më shpejt që të jetë e mundur.

shërbimi (1)
shërbimi (4)
shërbimi (2)
shërbimi (5)
shërbimi (3)
shërbimi (6)