Seria e ndarësit e fazave të izoluara me vakum

  • Seria e ndarësit e fazave të izoluara me vakum

    Seria e ndarësit e fazave të izoluara me vakum

    Ndarësi i fazës së izoluar me vakum, përkatësisht ventilimi i avullit, është kryesisht për të ndarë gazin nga lëngu kriogjenik, i cili mund të sigurojë vëllimin dhe shpejtësinë e furnizimit të lëngut, temperaturën hyrëse të pajisjeve terminale dhe rregullimin dhe stabilitetin e presionit.